Din partner för kontrollvägning och produktkontroll

Genom att erbjuda lösningar i världsklass inom kontrollvägning, produktkontroll och kvalitetssäkring säkerställer vi både producenternas och slutkonsumenternas bästa.

Mässor

Scanpack, teltek 2024

Varför Teltek

Vi är den personliga leverantören till de största och mest framstående företagen

know-how

Genom en unik kunskap om regler och direktiv kan vi garantera att våra produkter lever upp till alla standarder och krav

Flexibilitet

Vi är problemlösare och genom att arbeta kundorienterat kan vi erbjuda lösningar som är skräddarsydda efter era specifika behov

Förstklassig service

Genom att arbeta proaktivt med service och support hjälper vi våra kunder att uppnå hög driftsäkerhet och undvika dyra stillestånd

Vi är stolta över våra åstadkommanden

Vi värderar miljö, kvalitet och socialt ansvar

Teltek stödjer BRIS
Teltek stödjer cancerfonden

Kontakta oss

säljare teltek

Peter Frank

Säljare
Tel: 019 277 30 66
E-post: peter.frank@teltek.se

säljare teltek

Robert Olausson

Säljare
Tel: 019 277 13 08
E-post: robert.olausson@teltek.se

Service & Support

Tel: 019 311 503
E-post: service@teltek.se

Anders Englund

Försäljningschef
Tel: 019 311 302
E-post: anders.englund@teltek.se

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.