Så här fungerar Teltek InControl – mer detaljerat

>> Kort om Teltek InControl

Realtidsdata

I realtidsdatan visas den pågående produktion från Telteks checkvågar. Varje maskin har varsitt kort, till vänster går det att se vilken maskin kortet tillhör samt vilken linje som maskinen står på. I den mörkgröna sektionen visas information om vilken artikel som är aktiverad, när batchen startades samt batchnummer. I den ljusgröna sektionen går det att se nyckeltal för produktionen. I den vita sektionen visas mer data om produktionen.

Genom att klicka på ett kort går det att ändra visuella gränsvärden för en artikel, dessa gränsvärden gör det lättare att snabbt få en överblick över den aktuella produktionen.

Genom att klicka på ”FILTRERA LINJER” är det möjligt att filtrera vilka linjer som visas på skärmen.

Genom att klicka på ”FÖRMISKA KORT” minskas storleken på korten på så vis att den vita sektionen försvinner. Detta gör att det får plats fler kort på skärmen utan att användaren behöver scrolla.

Genom att klicka på ”HELSKÄRM” så kommer skärmen att gå över i helskärmsläge, om det finns mer än 4 kort så kommer skärmen automatiskt att scrolla upp och ned för att visa samtliga kort.

Gränsvärden

För att enkelt identifiera fel i produktionen visas korten i realtidsdata antingen i grön eller röd färg. De värden som påverkar färgen på korten är de som är med i den ljusgröna sektionen. Om ett värde är utanför det satta gränsvärdet så visas det en symbol under värdet samt att kortet blir rött. I exemplet nedan är andelen godkända produkter för låg, således är kortet rött och det visas en symbol under andel godkända för att påvisa vad felet beror på.

Beskrivning av data

Mörkgrön sektion

 • Artikelnummer: Artikelnummer för produkten som är aktiverad på vågen.
 • Artikelnamn: Namn på produkten.
 • Start: Tiden då produkten aktiverades för körning på checkvågen.
 • Batch: Batchnummer för körningen.

Ljusgrön sektion

 • Medelvikt: Medelvikten för produktionen i gram. [godkänd vikt] / [godkänt antal]
 • Godkända: Andel godkända produkter i procent. ([godkänt antal] / [totalt antal produkter]) * 100
 • Giveaway: Giveaway för produktionen i procent. [TOTALT godkänd vikt] – (nominell vikt * godkänt antal)
 • Antal / min: Antal produkter per minut. Det går även att ändra till att visa antal per timme. [läs mer i stycket ”inställningar/övriga inställningar”]
 • Utnyttjandegrad: Vilken utnyttjandegrad maskinen har i procent. 100 – ([stopptid] / [batchlängd])

Vit sektion

 • Nominell vikt: Den nominella vikten på produkten.
 • Målvikt: Viktspannet inom vilket en produkt är godkänd.
 • Giveaway: Giveaway i kilo.
 • Standardavvikelse: Standardavvikelse för alla godkända produkter.
 • Godkända: Antal godkända produkter.
 • Godkända: Totalvikt av antal godkända produkter i kilo.
 • Tu 1 – Tu 2: Antal produkter som har klassats som Tu 1 – Tu 2, dessa är även inräknade i Godkända produkter.
 • Tu 1 – Tu 2: Antal Tu 1 – Tu 2 produkter i förhållande till antal Godkända produkter, visas i procent.
 • Under: Antal underviktiga produkter.
 • Under: Totalvikt av antal underviktiga produkter i kilo.
 • Över: Antal överviktiga produkter.
 • Över: Totalvikt av antal överviktiga produkter i kilo.
 • Ogiltig: Antal ogiltiga produkter.
 • Externt fel: Antal produkter som har klassats som Externt fel, externt fel kan komma från till exempel en metalldetektor, röntgenmaskin eller en skanner.
 • Totalt: Totalt antal produkter som har passerat vågen.
 • Totalt: Total vikt i kilo på de produkter som vågen har registrerat.
 • Antal stopp: Antal driftstopp som har registrerats.
 • Stopptid: Total tid i minuter för alla stopp som har registrerats.

Statisk våg

Här visas pågående produktion baserad på stickprovsdata från Telteks statiska vågstationer. Varje maskin kan ha flera kort. Till vänster går det att se vilken maskin kortet tillhör samt vilken linje som maskinen står på. I den mörkgråa sektionen visas information om vilken artikel som är aktiverad, när batchen startades samt batchnummer. I den ljusgråa sektionen går det att se nyckeltal för produktionen. I den vita sektionen visas mer data om produktionen. Genom att klicka på ”HELSKÄRM” så kommer skärmen att gå över i helskärmsläge, om det finns mer än 4 kort så kommer skärmen automatiskt att scrolla upp och ned för att visa samtliga kort.

Se varje stickprov

Genom att klicka på ett kort så är det möjligt att se alla stickprov samt viktvärden. Viktvärdet visas som grönt om vikten är godkänd, gul om vikten är mellan Tu1 – Tu2 och röd om den är under- eller överviktig.

Artikelregister

Till vänster på bilden nedan visas en lista med alla artiklar. Den högra rutan visar information om den valda artikeln.

Ändra en artikel

Genom att klicka på “Ändra”-knappen kan användaren ändra värden för den valda artikeln.

För att skicka artikeln till vågen klickar du i checkrutan i den nedre rutan (5). Om raden är röd betyder det att artikeln inte matchar vågens specifikation.

Historiska data

I menyn historiska data visas en lista med avslutade serier. Det är möjligt att filtrera på maskintyp (C80/C60 eller statisk våg), artikelnummer, start, stopp, och ett generellt filter. Det generella filtret kan filtrera på: avdelning, linje, maskin id och batchnummer.

Rapport

Genom att klicka på en rad genereras en rapport. Rapporten går att skriva ut samt exportera till Excel. Bilden nedan visar ett exempel på hur en rapport kan se ut. Beroende på vad som är inkopplat i vågen kan den se annorlunda ut.

Statistik

Längst upp på rapporten visas information om vilken artikel, samt på vilken maskin den har körts på.

Under det visas en summering av alla vikter som har passerat vågen.

Utnyttjandegrad

Tiden för vad som räknas som ett lokalt stopp ställs in under inställningar.

Här går det att se hur lång tid det tog från att artikeln aktiverades på vågen tills att första produkten passerade vågen. Det går även att se hur lång batchen var, vilken utnyttjandegrad maskinen hade samt hur lång tid det var driftstopp.

I tabellen listas alla driftstopp som har registrerats.

Stopptid

Detta gäller endast Teltek C80.

Det går att koppla in en extra I/O-enhet till vågen för att registrera driftsignaler från andra maskiner. När ingången på enheten går låg så registreras det som ett stopp, när signalen sedan återställs så släcks stoppet. Namnet på orsaken går att ändra i inställningarna.

Externt fel

Om vågen får signaler från externa maskiner (metalldetektor, röntgenmaskin, skanner etc.) kommer den vikten att klassas som externt fel. Här går det att se vilken tid som det externa felet uppstod.

Histogram

Histogrammet visar vilken spridning produktionen har haft. När man drar musen över en stapel så visar den hur många produkter som stapeln innehåller.

Detaljer

Genom att klicka på ”Detaljer” upp till höger så kan man få en mer detaljerad bild av hur produktionen gick under en längre tid.

Produktionen delas upp i delrapporter, om produkten har en batchstorlek så delas den upp i batchstorleken, annars delas den upp per timme.

Diagrammen visar hur andelen godkända produkter, medelvikt samt antal/min har ändrats från delrapport till delrapport. Diagrammet med vikterna visar samtliga viktvärden från produktionen.

Man kan se vilken produkt samt vilken maskin den har körts på. Genom att klicka på en delrapport i listan så får man mer information om den.

Läs mer eller se video om Teltek InControl

För mer information kontakta oss på 019-311 300 eller info@teltek.se

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.