Telteks kontrollvågslösning minskade give-away med 2,4 % vilket sparar kunden 600 000 SEK årligen

Situation: En av våra kunder paketerar kakao i förpackningar om 200 g och hade problem med att de ofta överfyllde förpackningarna. Medelvikten per förpackning låg på 207 g vilket avvek med 5 g från målvikten på 202 g.

Lösning: Genom installation av en checkvåg från Teltek erhålls nu komplett viktstatistik. Checkvågen kopplades ihop med fyllaren för automatisk justering under produktionen.

Effektiviteten och precisionen i Telteks våg resulterade i en…

  • minskning av kundens give-away med 2,4%
  • årlig besparing på 600 000 SEK
  • payback-tid på checkvågsinvesteringen på ~3 månader
  • medelvikt per förpackning på exakt 202 g vilket var målet

Dynamic checkweighers with filling control helped cacao company to save money
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.