Om Teltek

Vårt uppdrag är att leverera lösningar i världsklass för att väga, kontrollera och kvalitetssäkra produkter

Teltek erbjuder ett brett sortiment av lösningar för vägning, kontroll och kvalitetssäkring av produkter, främst för livs- och läkemedelsindustrin. Vi har sedan starten 1984 haft en stadig tillväxt och idag är vi 30 anställda som levererar produkter av högsta kvalitet till över 20 länder runt om i världen.

Vi strävar ständigt mot att ligga i framkant genom att applicera ny teknik för att utveckla våra produkter. Samtidigt ser vi till att jobba kundorienterat för att få fram produkter som verkligen skapar riktigt värde för våra kunder. 

Grundat 1984

Ett väletablerat företag med lång erfarenhet av vägning och kvalitetssäkring

Svensk kvalitet

Våra lösningar är moderna och tillhör marknadens toppskikt

20 länder

Med vårt breda nätverk av återförsäljare når vi ut till kunder över hela världen

Våra kärnvärden

Vi ska vara ledande inom produktkontroll och lösningarna ska vara baserade på kunskap, tillgänglighet, samt säkerhet och uppfylla våra kunders behov. Genom ett proaktivt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete arbetar vi för att minimera vår miljöpåverkan samt upprätthålla och bygga goda affärsrelationer. 

Teltek posses knowledge on regulations and directives within product control

Kunskap

Vi strävar mot att ständigt ha den bästa kunskapen inom vårt område

Teltek are available to quickly solve customer problems

Tillgänglighet

Vi är flexibla och har korta beslutsvägar för att snabbt ge en lösning på kundens problem

Teltek cutomize and work closely with its customers to fulfill their needs

Kundorientering

Vi utvecklar lösningar för dagens och framtidens kundbehov

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.