InControl

För dig som vill kontrollera och effektivisera din produktion är Teltek InControl kontrollmjukvara en lösning du inte vill vara utan!

Med Teltek InControl, som installeras i våra checkvågar, skaffar du dig en omedelbar överblick över den pågående produktionen för att snabbt se var flaskhalsarna uppstår och vilken nivå av give-away ni har. 

Teltek InControl lagrar även datan så att du snabbt kan få upp statistik över tidigare körningar. Genom detta får du till exempel reda på var problemen med återkommande metallutkast finns, var eller när give-away är som högst respektive lägst eller var produktionstakten ligger lägre än normalt. 

Lösningen är även webbaserad vilket gör att du kan komma åt statistiken, var du än befinner dig.

Teltek InControl består av fyra delar: RealtidsdataHistoriska dataArtikelregister samt Stickprov. Ni väljer själva vilka delar ni vill ska ingå i ert InControl-system.

teltek production control software real time production line data

Så fungerar InControl

InControls fyra beståndsdelar

Realtidsdata

Via en skärm kan du som användare se aktuell status på dina produktionslinjer och genom att filtrera fram data kan man snabbt urskilja eventuella flaskhalsar.

Det finns också möjlighet att sätta individuella gränsvärden för linjerna. Vill man exempelvis ha en produktlinje som håller en linjehastighet av 50 st/min så varnar InControl om hastigheten är lägre än så.

Historisk data

Genom lagring av historisk produktionsdata kan ni få en överblick över er historiska prestation och utveckling. Vidare kan ni gå tillbaka till specifika datum för att analysera vad som gick bra eller vad som kan förbättras.

Vid uthämtning av data analyseras och sammanställs den efter era valda kriterier för att ni snabbt ska få en bra och korrekt överblick.

Artikelregister

Genom ett centraliserat och användarvänligt artikelregister kan ansvarig operatör gå in och ändra, lägga till eller ta bort produkter. När det väl är dags för körning väljs sedan rätt artikel ut och checkvågen får tillgång till de korrekta inställningarna.

Stickprov

Stickprovsmodulen för InControl är ett mycket effektivt verktyg för registrering, lagring och presentation av stickprovsvägningar. InControl – stickprov eliminerar pappershantering i samband med stickprovstagning och beräknar, samt lagrar sedan automatisk all statistik.

En station bestående av en bordsvåg och en nätverkskopplad PC kan med InControl - Stickprov användas för flera olika produktionslinjer. På artikelnivå väljs hur många stickprov som ska tas per tillfälle och per timme. Systemet övervakar sedan produktionen och signalerar om ett stickprov skulle vara försenat.

Hör av dig till någon av våra säljare

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Robert Olausson

Säljare
Tel: 019 277 13 08
E-post: robert.olausson@teltek.se

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Ulf Persson

Säljare
Tel: 019 277 30 60
E-post: ulf.persson@teltek.se

Service & Support

Tel: 019 311 503
E-post: service@teltek.se

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Anders Englund

Försäljningschef
Tel: 019 311 302
E-post: anders.englund@teltek.se

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.