Grader

Troligen den mest flexibla och användarvänliga gradern i världen! Via Telteks Grader kan du med en och samma mjukvara väga upp portioner baserat på slutvikt, antal och/eller sortera dina produkter beroende på deras individuella vikt. Lösningen kommer med flera utsorteringsmöjligheter för att kunna passa just er produktion.

Mjukvaran är receptbaserad, vilket innebär att du i förväg ställer in de sorteringsmetoder som er produktion har nytta av. Innan körning så krävs det sen bara ett par knapptryckningar för att aktivera rätt recept.

Gradern anpassar även målvikten dynamiskt under pågående produktion, vilket är unikt för den här typen av utrustning. Resultatet blir en lägre give-away vilket sparar tid, pengar och råvara för ditt företag. 

Graderna hämtar vanligen in viktdata från Telteks checkvågar men kan hantera flera typer av produkter, så som checkvågar av andra märken, statiska vågar och även vision-system. Detta gör Telteks grader till ett naturlig val för er produktion.

Hör av dig till någon av våra säljare

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Ulf Persson

Säljare
Tel: 019 277 30 60
E-post: ulf.persson@teltek.se

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Robert Olausson

Säljare
Tel: 019 277 13 08
E-post: robert.olausson@teltek.se

Service & Support

Tel: 019 311 503
E-post: service@teltek.se

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Anders Englund

Försäljningschef
Tel: 019 311 302
E-post: anders.englund@teltek.se

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.