• +46 (0)19 311 300
  • info@teltek.se
  • Argongatan 83 | 703 74 Örebro

Teltek C80 Combo – Specialanpassad för att väga och kontrollera torrvaror

Kundens önskemål var att ha en våg kombinerad med en metalldetektor för att väga och kontrollera att produkterna är fria från kontaminationer innan produkterna fortsätter på produktionslinjen.

Kundens fyllningsmaskin har en fast höjd men olika höjd på produkterna. Det innebär att Teltek C80 Combos höjd behöver kunna anpassas beroende på vilken produkt det är som kommer på linjen. Med hjälp av ett höj- och sänkbart stativ kan vågens höjd justeras och anpassas till den produkten som kommer från fyllningsmaskinen.

Vågen justerar även fyllaren för rätt vikt och minimerar kundens give-away.

För att stabilisera produkterna förbi kundens bläckstråleskrivare, används styrskenor som är placerade igenom metalldetektorn. Samtidigt kontrollerar metalldetektorn att det inte finns kontaminationer i produkterna. Vid metallarm stoppas produktionslinjen och larmar med summer och lampa, personalen kan då ta av produkten som är kontaminerad.

Uppfyller en produkt inte det satta viktgränsvärdet sorteras den ut med hjälp av en överliggande pusher.

Läs mer om våra checkvågar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.