Vägning och processkontroll

Våra lösningar upptäcker inte bara fel och förbättringar, de agerar också på det! 

Företag som använder sig av våra checkvågar säkerställer inte bara att underviktiga produkter sorteras bort, utan de får även en lösning som automatiskt justerar fyllningsmaskiner – allt under pågående produktion. Våra lösningar hjälper alltså företag att både följa regelverket och spara pengar.

Checkvågarna, som är typgodkända enligt MID 2014/32/EU, fungerar även som ett mätinstrument för er produktion och sparar relevanta data för att ni ska kunna övervaka produktionstakter, vikter, samt effektiviteten i packning och fyllning.

Telteks lösningar inom vägning och processkontroll hjälper er att:

Hör av dig till någon av våra säljare

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Robert Olausson

Säljare
Tel: 019 277 13 08
E-post: robert.olausson@teltek.se

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Ulf Persson

Säljare
Tel: 019 277 30 60
E-post: ulf.persson@teltek.se

Service & Support

Tel: 019 311 503
E-post: service@teltek.se

Teltek säljare av dynamiska checkvågar och lösningar för produktkontroll

Anders Englund

Försäljningschef
Tel: 019 311 302
E-post: anders.englund@teltek.se

Kakor(cookies)

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.